12 Ocak 2013 tarih ve 28526 sayılı Resmi Gazete’de “Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girmek şartı ile yayınlandı. İşbu tebliğ ile İthalatçı Bilgi Formunda değişiklik yapıldı.

Formun yeni hali aşağıda bilginize sunulmaktadır.

İTHALATÇI BİLGİ FORMU
Firma Ünvanı:
Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:
Adresi:
Telefonu ve Faksı:
E-posta:
Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO

TC KİMLİK NO* /
UYRUK**

ADI SOYADI

HİSSE PAYI (%)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

* Türk vatandaşları için    ** Yabancı asıllı vatandaşlar için
*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.

 

TEK DÜZEN
HESAP NO

HESAP ADI

C.Y.-4

C.Y.-3

C.Y.-2

C.Y.-1

CARİ YIL
 (C.Y.)

620

Satılan Mamul Maliyeti

 

 

 

 

 

621

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

 

 

 

 

 

600

Yurt İçi Satışlar

 

 

 

 

 

601

Yurt Dışı Satışlar

 

 

 

 

 

61-

Satış İndirimleri

 

 

 

 

 

152

Mamuller

 

 

 

 

 

153

Ticari Mallar

 

 

 

 

 

690

Dönem Karı/Zararı

 

 

 

 

 

691

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

 

 

 

 

 

720

Direkt İşçilik Giderleri

 

 

 

 

 

-

İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı  içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)

                                                                                                                                                                                YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
                                                                                                                                                                                        ADI SOYADI
                                                                                                                                                                                    İMZASI VE MÜHRÜ

 

   © Tüm hakları saklıdır. GİZE HUKUK BÜROSU 2012.


BİLİŞİMSAN